FAQ


Hier vind je veelgestelde vragen.

Als een site niet op The Content Map staat, betekent dat dan dat hij illegaal is?

The Content Map probeert een zo volledig mogelijke lijst van legale diensten te geven. We laten vertegenwoordigers van elke soort content voortdurend hun sectie van de Map checken en updaten. Als een website of dienst hier vermeld staat, kun je er zeker van zijn dat hij legaal is. Mocht een dienst er niet op staan en vind je dat hij erbij zou moeten, stuur dan een e-mail naar [email protected]

Zijn alle filesharing websites illegaal?

Filesharing diensten kunnen legaal gebruikt worden maar er kan ook illegaal content aangeboden worden, zonder toestemming van de rechthebbenden. Als een filesharing dienst geen licentie heeft van de rechthebbenden, dan is de enige veilige manier om zeker te weten dat je geen illegaal materiaal deelt: alleen content delen die niet beschermd is door auteursrecht van iemand anders, zoals muziek, foto’s, verhalen en films die je zelf gemaakt hebt.

Als ik betaald heb voor muziek, een film, tv-programma of ebook, is dat dan altijd legaal?

Er zijn websites die bijvoorbeeld heel goedkoop digitale muziektracks, films of TV-programma’s aanbieden, maar zonder dat de oorspronkelijke makers daarvoor betaald krijgen. Vaak zitten die illegale websites in landen waar daar niet streng tegen wordt opgetreden. In feite verdienen zij geld met het aanbieden van andermans content, zonder dat zij daar toestemming voor hebben. Het aanbod op een website is legaal als de makers zelf toestemming hebben gegeven om hun werk via die site aan het publiek aan te bieden. Dat kan tegen betaling zijn of gratis, ook dat bepalen de makers zelf.

Is het legaal om een kopie te maken van iets wat ik gestreamd heb?

Meestal niet. Legale streamingdiensten, zoals Spotify, geven je direct toegang tot muziek, films of video’s, soms gratis, maar daarmee geven ze nog geen toestemming voor het “rippen” van die content zodat je een kopie kunt opslaan. Let op de voorwaarden van de dienst.

Wat is auteursrecht ?

Auteursrecht (= copyright) geeft de makers van allerlei soorten ‘werken’ – zoals literatuur, kunst, muziek, geluidsopnamen, films en uitzendingen – het alleenrecht om te bepalen op welke manier hun werk mag worden gebruikt, bijvoorbeeld of anderen kopieën mogen maken, of ze het toegankelijk mogen maken voor publiek, het publiekelijk op- of uitvoeren, uitzenden of online gebruiken. Auteursrecht geeft de maker ook het morele recht om als de maker van een werk aangeduid te worden, en zich te verzetten tegen aantasting of verminking van zijn werk. Auteursrecht ontstaat automatisch zodra iemand een origineel – zintuiglijk waarneembaar – werk maakt. Er is geen registratie of andere formaliteit voor nodig, en het is gratis. Een maker kan wel stappen ondernemen om te bewijzen dat hij de maker van het werk is.
Meer informatie over auteursrecht en het naburig recht vind je op www.auteursrecht.nl.

Is materiaal dat op internet staat beschermd door auteursrecht?

Materiaal dat op internet staat is op dezelfde manier beschermd als materiaal in andere media. Iedereen die auteursrechtelijk beschermd materiaal op internet toegankelijk voor anderen wil maken of het via internet wil verspreiden, heeft daarvoor in beginsel de uitdrukkelijke toestemming nodig van degenen die het auteursrecht op dat materiaal hebben. “User-generated” materiaal is alleen rechtenvrij als het uitsluitend materiaal bevat dat gemaakt is door de uploader zelf of als het gebruik van werk van derden onder een van de wettelijke beperkingen valt (zoals het citaatrecht).

Kan ik de content die via deze website beschikbaar is ook gebruiken voor publieke uitvoeringen?

Alle websites en diensten op The Content Map zijn legale aanbieders. De algemene regel is dat alle content op of via deze websites alleen voor persoonlijk gebruik is. Als u de content, bijvoorbeeld muziek of een film, wilt gebruiken voor een publieke voorstelling of uitvoering, raden wij u aan contact op te nemen met de betreffende rechthebbenden of de collectieve beheersorganisaties die hen vertegenwoordigen. Zie ook ‘handige links’.

Wat is Creative Commons?

Met een Creative Commons-licentie behoudt de maker het auteursrecht, maar geeft hij aan anderen gratis toestemming om zijn werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om zijn werk te bewerken. Met een Creative Commons-licentie maakt de auteur bij de publicatie van zijn werk iedereen duidelijk onder welke voorwaarden zijn werk gebruikt mag worden zonder dat er telkens toestemming nodig is. Er zijn verschillende voorwaarden mogelijk die worden aangeduid met een symbool of door de naamgeving. Zie Creative Commons.